Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken, hebt u cookies nodig. Gelieve cookies te activeren en uw browser te vernieuwen. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster om cookies te beheren.

Deze website gebruikt cookies voor de functionaliteit, het comfort en de statistieken. U kunt deze instelling op elk ogenblik wijzigen door op “Instellingen wijzigen” te klikken. Indien u instemt met dit gebruik van cookies, klik dan op “Ik ga akkoord”. Onze privacypolicy

 

Compliance

Naleving

Contact naleving


N.V. Robert Bosch
Compliance Officer
H. Genessestraat 1
1070 Brussel
België

Naleving van wettelijke voorschriften

In het kader van onze Bosch waarde "Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid en legaliteit" verplichten wij ons tot een onvoorwaardelijke naleving van de wet. Om de betekenis van dit principe te onderstrepen hebben we de fundamentele punten van alle belangrijke wettelijke en bedrijfsinterne voorschriften nog eens samengevat in onze "Code of Business Conduct". De code verklaart waarom dit principe zo belangrijk voor ons is. Ze vormt bovendien een leidraad voor onze werknemers tijdens hun dagelijkse werkzaamheden. Wij verwachten dat ze zich onvoorwaardelijk houden aan alle relevante wettelijke en bedrijfsinterne voorschriften inclusief de Grondbeginselen voor sociale verantwoordelijkheid die in 2004 van kracht werden. Wij onderschrijven ook het belang van het legaliteitsprincipe middels ons lidmaatschap van Transparency International, waar we in 1995 zijn toegetreden.

Controles versterken

Als aanvulling op de Code of Business Conduct breidt Bosch momenteel zijn wereldwijde compliance-organisatie uit door het organiseren van een compliance committee binnen het hoofdbestuur en de benoeming van compliancemanagers in de afzonderlijke regio's. Daarmee versterken wij onze huidige preventie- en controlemaatregelen, zoals onder andere het principe van tweevoudige controle, de wisseling van functie op gevoelige terreinen, de strenge scheiding tussen operatieve en controlesystemen en regelmatige audits. Bovendien informeren wij wereldwijd alle werknemers en zullen wij een verplicht informatie- en trainingsprogramma introduceren. Het nieuwe nalevingssysteem wordt uitgebreid met telefoonhotlines en e-mailadressen om nalevingszaken te melden en de tot nu toe gehouden audits in vestigingen en bij leveranciers.