Om alle functies van deze website te kunnen gebruiken, hebt u cookies nodig. Gelieve cookies te activeren en uw browser te vernieuwen. Vervolgens verschijnt een dialoogvenster om cookies te beheren.

Deze website gebruikt cookies voor de functionaliteit, het comfort en de statistieken. U kunt deze instelling op elk ogenblik wijzigen door op “Instellingen wijzigen” te klikken. Indien u instemt met dit gebruik van cookies, klik dan op “Ik ga akkoord”. Onze privacypolicy

 

Verantwoordelijkheid

Milieu en klimaat

Milieu en klimaat

Het motto van Bosch is om technologische antwoorden te geven op ecologische vragen. Daarom investeert Bosch ongeveer 50 procent van het research & development budget in technologieën die helpen bij het beschermen en bewaren van resources. Daarnaast genereert Bosch een derde van haar verkoop met dergelijke producten.

Producten en klanten

Milieubescherming is een enorme groeimarkt voor de toekomst. In de komende jaren zullen groene technologieën die zorgen voor een efficiënter energieverbruik of een lagere uitstoot van broeikasgassen fungeren als belangrijke economische stimulansen.

Werknemers en jong talent

Bij het ontwikkelen van nieuwe producten en het opstarten van nieuwe bedrijfstakken is het essentieel dat Bosch specialisten van topklasse aan boord heeft, en dat we hen aanmoedigen om hun potentieel ten volle te benutten.

 

Maatschappij en betrokkenheid

De sociale betrokkenheid van de Bosch Groep is historisch gegroeid en berust op de overtuigingen van de oprichter van ons bedrijf, Robert Bosch. Bosch ondersteunt een groot aantal instellingen en projecten. Het zwaartepunt ligt daarbij op de ondersteuning van jong academisch talent en de sponsoring van goede doelen in de regio's rondom onze vestigingen wereldwijd.

Corporate management

Hoe worden auto's over 20 tot 30 jaar aangedreven? Welke grondstoffen zijn er dan nog beschikbaar? Welke eisen zullen mensen dan stellen aan mobiliteit en energievoorziening? Wie zich zulke vragen stelt, moet zich intensief bezighouden met overkoepelende veranderingsprocessen zoals globalisering, de demografische ontwikkelingen, de klimaatverandering en de zuinige omgang met natuurlijke hulpbronnen. Daarom analyseert Bosch regelmatig de onder het begrip "megatrends" voorspelde ontwikkeling van centrale kadervoorwaarden.

Rapporteren en data

Rapporteren en data

In ons huidige duurzaamheid rapport, geven we een overzicht van wat Bosch medewerkers over de hele wereld doen om onze ambitieuze duurzaamheid doelen te bereiken.