Icon--AD-black-48x48Icon--address-consumer-data-black-48x48Icon--appointment-black-48x48Icon--back-left-black-48x48Icon--calendar-black-48x48Icon--Checkbox-checkIcon--clock-black-48x48Icon--close-black-48x48Icon--compare-black-48x48Icon--confirmation-black-48x48Icon--dealer-details-black-48x48Icon--delete-black-48x48Icon--delivery-black-48x48Icon--down-black-48x48Icon--download-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--externallink-black-48x48Icon-Filledforward-right_adjustedIcon--grid-view-black-48x48Icon--info-i-black-48x48Icon--Less-minimize-black-48x48Icon-FilledIcon--List-Check-blackIcon--List-Cross-blackIcon--list-view-mobile-black-48x48Icon--list-view-black-48x48Icon--More-Maximize-black-48x48Icon--my-product-black-48x48Icon--newsletter-black-48x48Icon--payment-black-48x48Icon--print-black-48x48Icon--promotion-black-48x48Icon--registration-black-48x48Icon--Reset-black-48x48share-circle1Icon--share-black-48x48Icon--shopping-cart-black-48x48Icon--start-play-black-48x48Icon--store-locator-black-48x48Ic-OverlayAlertIcon--summary-black-48x48tumblrIcon-FilledvineIc-OverlayAlertwhishlist

Deze website maakt gebruik van cookies om betere functionaliteit, meer gemak en betere statistieken te kunnen bieden. U kunt deze instelling op elk gewenst moment wijzigen door te klikken op "Instellingen wijzigen". Als u akkoord gaat met het gebruik van cookies, klikt u op "Ja, ik ga akkoord".

Bosch in Nederland
Duurzaamheid, waarden en compliance

Onze verantwoordelijkheid

Voor de Bosch Groep betekent duurzaamheid het waarborgen van succes op de lange termijn terwijl tegelijkertijd de natuurlijke hulpbronnen behouden worden voor toekomstige generaties. Wij streven er organisatiebreed naar, hernieuwbare energie betaalbaarder te maken en mobiliteit nog veiliger, schoner en economischer, en om eco-vriendelijke producten te ontwikkelen.

Ik geloof er sterk in dat de zakenwereld een belangrijke bijdrage kan leveren aan het oplossen van de uitdagingen waarmee de maatschappij geconfronteerd wordt.

Dr. Volkmar Denner, voorzitter van de Raad van Bestuur

Ontdek ons duurzaamheidsrapport

Duurzaamheidsrapport Benelux 2017

Duurzaamheidsrapport Benelux 2017

We laten jullie zien wat de bijdrage is van onze Bosch Benelux medewerkers in verband met het bereiken van onze ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

Onze waarden, waar wij op bouwen

Onze waarden weerspiegelen de manier waarop wij onze zaken doen: onze professionele ethiek in onze relaties met onze bedrijfspartners, investeerders, medewerkers en de maatschappij.

Toekomst- en resultaatgerichtheid

Onze activiteiten zijn resultaatgericht, zo stellen ze onze toekomst veilig, en vormen de fundamenten voor het maatschappelijk verantwoord ondernemen van ons bedrijf en de Robert Bosch Stichting.

Verantwoordelijkheid en Duurzaamheid

We treden verantwoordelijk op en houden hierbij rekening met de maatschappelijke en ecologische impact.

Initiatief en Vastberadenheid

We handelen uit eigen initiatief, als verantwoord ondernemer, en streven onze doelen vastberaden na.

Openheid en vertrouwen

We communiceren belangrijke bedrijfsthema’s tijdig en op een open manier. Dit vormt de basis voor een vertrouwensvolle samenwerking.

Rechtvaardigheid

Wij houden rechtvaardigheid in gedachten in de omgang met collega’s en zakenpartners. Dit beschouwen we als een voorwaarde tot succes van onze onderneming.

Betrouwbaarheid, geloofwaardigheid, legaliteit

We beloven alleen wat we kunnen waarmaken, aanvaarden afspraken als bindend, en respecteren recht en wet.

Diversiteit

We waarderen en stimuleren diversiteit, omdat het ons verrijkt, en beschouwen het als een bron voor ons succes.

Tekening van Robert Bosch

Op de lange termijn is een eerlijke en oprechte benadering van zakendoen altijd de meest winstbrengende.

Robert Bosch, 1921
Logo "We are Bosch" op het testterrein van Bosch in Yakeshi, China.

We are Bosch

Onze missie vertelt wat onze drijfveer is, wat we gemeenschappelijk hebben en waar we voor staan. Wij willen een blijvendstempel drukken op de wereld - bereikt door een uniek en uitstekend team.

Compliance

Bij Bosch is je houden aan de wet een integraal onderdeel van de bedrijfswaarden.

Volkmar Denner

Het doel van onze wereldwijd toepasbare zakelijke gedragsregels is om zowel onze medewerkers en ons bedrijf, als onze klanten en partners te beschermen.

Zoals onze missie "We are Bosch" al zegt. "We beloven alleen wat we kunnen waarmaken, aanvaarden afspraken als bindend, en respecteren recht en wet". Om het belang van dit principe te onderstrepen hebben we onze positie ten opzichte van wettelijke vereisten en ethiek genoemd in onze wereldwijd toepasbare gedragscode, de Code of Business Conduct. Onze zakelijke gedragscode dient als een richtlijn voor hoe we zaken moeten doen.

Bosch heeft een wereldwijd Compliance systeem dat wordt geleid door een Chief Compliance Officer die rechtstreeks aan de Raad van Bestuur rapporteert. Er is ook een Corporate Compliance afdeling en er zijn Compliance officers benoemd in alle divisies en regio's.

Preventie- en inspectiemaatregelen, zoals het vierogenprincipe, taakrotatie in gevoelige domeinen en regelmatige audits, zijn ontworpen om het op onze waarden gebaseerde Compliance systeem te ondersteunen. Ook hebben we een verplicht trainingsprogramma omtrent Compliance voor onze medewerkers. Daarnaast hebben we een "Compliance dialoog" ingevoerd, waar met onze directieleden, medewerkers en Compliance officers kan worden gediscussieerd over Compliance gerelateerde onderwerpen en ervaringen.

Het Compliance systeem omvat ook een meldingshotline, die medewerkers, zakenrelaties en externe partijen kunnen gebruiken om op elk gewenst moment misverstanden te melden. Verantwoordelijk gedrag en je aan de wet houden, stopt niet aan de grenzen van ons bedrijf. Daarom hebben we een gedragscode opgesteld voor leveranciers, waarin de principes en vereisten voor samenwerking met Bosch omschreven staan. We voeren regelmatig audits uit om zeker te stellen dat onze leveranciers voldoen aan al deze principes. In een snel veranderende omgeving moeten we ons compliance-systeem voortdurend herzien om onze regels en processen snel aan te kunnen passen aan nieuwe wettelijke en technische ontwikkelingen.

Downloads

Code of Business Conduct

Code of Business Conduct

Code of Conduct voor leveranciers

Code of Conduct voor leveranciers

Veel gestelde vragen

Wat bedoelen wij met naleving?

Compliance betekent je houden aan de wet en aan de bedrijfsregels. Met andere woorden, alle zakelijke activiteiten van de Bosch Groep en zijn partners moeten voldoen aan alle wettelijke vereisten, de Code of Business Conduct, en alle eventuele toepasselijke richtlijnen en centrale richtlijnen die hiermee in verband staan.

Compliance is een thema waar alle medewerkers -via misverstanden- zouden mee kunnen te maken hebben, direct of indirect. Enerzijds kunnen overtredingen van de wet leiden tot strafrechtelijke vervolging, afhankelijk van de ernst van de overtreding. Anderzijds kunnen overtredingen financiële schade veroorzaken aan het bedrijf en de reputatie ervan schaden. Het resultaat is een teruggang in de zakelijke efficiëntie van het bedrijf en dus minder succes. Compliance heeft ook betrekking op de zakelijke relaties tussen Bosch en externe partijen. Bosch wenst niet betrokken te raken bij overtredingen van de zakelijke gedragscode door derden.

Wat moet ik doen als de compliance-principes worden overtreden?

Alle medewerkers moeten mogelijke overtredingen van de zakelijke gedragscode melden. Op deze manier kunnen ze bijdragen aan de gevolgen van dergelijke overtredingen en voorkomen dat vergelijkbaar gedrag in de toekomst voorkomt. Dit geldt ook voor zakelijke partners en externe partijen.

Wie kan overtredingen van het compliance-principe melden?

• Elke medewerker inclusief stagiaires en Ph.D-studenten

• Extern aangestelde personen zoals werknemers in onderaanneming of medewerkers die werken voor externe dienstverleners

• Elke zakelijke partner zoals leveranciers, klanten of joint-venturepartners

• Derde partijen

Welke overtredingen moeten worden gemeld?

Het is belangrijk dat kwesties worden gemeld die erop wijzen dat een misdrijf heeft plaatsgevonden, zoals diefstal, fraude of omkoperij, of dat er een systematische overtreding van wettelijke of bedrijfsinterne regels, zoals het bewust en duurzaam niet voldoen aan kwaliteits- of veiligheidsstandaards of de Gedragscode.

Verdenking, maar geen bewijs. Moet ik dit rapporteren?

Ja. Compliance Officers zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van onderzoeken, het verzamelen van bewijsmateriaal dat, indien nodig, voor de rechtbank getoond kan worden of om bepaalde processen in gang te zetten. Ze ontvangen steun van deskundigen uit gespecialiseerde afdelingen, die beschikken over de juiste opleiding en autoriteit.

Moeten mensen die overtredingen melden bang zijn voor repercussies?

Mensen die mogelijke overtredingen naar hun beste kennis en in goed vertrouwen melden, hoeven niet bang te zijn dat ze worden benadeeld door het bedrijf als gevolg van hun acties.

Is het mogelijk om misstanden anoniem te melden?

Ja, het is mogelijk om misstanden anoniem te melden via die Bosch Compliance hotline. Het is mogelijk een beveiligde postbus aan te maken binnen de hotline, waar anoniem kan worden gecommuniceerd met de verantwoordelijke Compliance Officer.

Wat gebeurt er precies met een melding?

De Compliance Officer is verantwoordelijk voor het starten van een onderzoek naar de gemelde overtredingen en dient ervoor te zorgen dat de zaak goed wordt onderzocht (indien nodig met de steun van gespecialiseerde afdelingen van Bosch of externe specialisten).

Documentatie en transparantie

Elke melding van mogelijke overtredingen en de maatregelen die daarop volgend worden genomen, moeten worden gedocumenteerd door de nalevingsbeambte. Hierbij wordt rekening gehouden met de wettelijke belangen van de betrokken partijen, de persoon die de zaak heeft gemeld mag navraag doen naar de status van het onderzoek. Als het onderzoek naar een zaak wordt gestaakt omdat geen relevant wangedrag is vastgesteld, zal de persoon die de zaak heeft gemeld hierover worden geïnformeerd, indien deze persoon dergelijke informatie heeft gevraagd of als hij in de loop van het onderzoek is gevraagd om commentaar.

Privacy van gegevens

Elke melding van mogelijke compliance-overtredingen zal over het algemeen een vrijgave van persoonlijke gegevens vereisen. Voor de ontvangst en verwerking van dergelijke meldingen is het daarom nodig dat de mensen die meldingen maken bevestigen dat zij zijn geïnformeerd over hun rechten onder de wet op de privacybescherming en ermee instemmen dat hun persoonsgegevens worden gebruikt in de loop van het onderzoek naar compliancemeldingen. In het geval van een melding die anoniem wordt gedaan, is dit niet van toepassing.

Neem contact met ons op

Wij helpen je graag verder.
Telefoon